Er komen extra patrouilles aan de stations van Galmaarden en Tollembeek. Dat komt door een hoog aantal fiets- en koperdiefstallen. Ook spoorlopers zullen in het oog gehouden worden.