De formulieren zullen niet meer automatisch opgestuurd worden zoals in het verleden.
De formulieren om een subsidieaanvraag te doen voor de basis- en werkingssubsidie voor sport en culturele verenigingen kunnen gedownload worden via galmaarden.be.