In andere gemeenten moet dat nog steeds in achtvoud op papier. Dankzij een nieuw systeem kan alles voortaan digitaal. Zelfs de burgemeester ondertekent de documenten met zijn e-id. De gemeenten die het systeem invoeren krijgen een subsidie.