Vanaf nu zal er bij een tweede vaststelling worden geverbaliseerd met een proces-verbaal of een onmiddellijke boete. Tussen medio januari en nu – gedurende twee maanden dus - werden 200 schriftelijke opmerkingen uitgeschreven, meestal voor parkeerovertredingen. De focus lag op de centra en op de “hotspots” waar er overlast is door dergelijke overtredingen.
Die 200 overtreders werden geregistreerd. De controleacties gaan dus verder, maar nu repressief. De lokale politie Pajottenland kondigt daarenboven een strengere aanpak aan van gevaarlijke en hinderende overtredingen.