Elk jaar tussen 1 december en 31 maart zorgt de provincie voor een oppervlakkige ruiming van de waterlopen van tweede categorie.
Alle ongewenste materialen en voorwerpen worden uit de waterlopen weggenomen.

Zwerfvuil, afval, afbraakmaterialen, grove plantenresten veroorzaken opstoppingen in de waterloop of in overwelvingen.
In het Denderbekken worden waterlopen oppervlakkig geruimd in Bever, Galmaarden en Herne.