20 sep 2007

4 miljoen euro verlies in 2006 voor OCMW

Op de raadszitting van het OCMW Geraardsbergen die gisteren plaatsvond licht OCMW-voorzitter Guido De Padt de jaarrekening 2006 toe.

De jaarrekening van een centrum omvat de balans, de resultatenrekening, de toelichting, het schema van de financiële stromen en het jaarverslag. Deze documenten vormen één geheel.

In het jaarverslag is te lezen op welke wijze alle medewerkers van het OCMW Geraardsbergen binnen alle departementen, gewerkt hebben aan het realiseren van deze opdracht. Via het jaarverslag willen de medewerkers van het OCMW een beeld schetsen van de diensten, de activiteiten en gebeurtenissen in het voorbije jaar. Dit jaarverslag is tevens een manier om actief mee te werken aan de openbaarheid van bestuur.

Voor 2006 zien we een werkingsopbrengst van 13.276.633 EUR en een werkingskost van 17.440.220 EUR. Dit brengt het resultaat van het boekjaar, na verrekening van financiële en uitzonderlijke opbrengsten en kosten, op -4.212.851 EUR. De gemeentelijke bijdrage voor 2006 bedraagt 4 054 029 EUR.

Het is en blijft nog steeds de bedoeling dat de uitgevoerde acties leiden tot het bekomen van een ideaal evenwicht tussen enerzijds een adequate OCMW-werking en anderzijds een optimale kostenbeheersing en optimalisatie van de opbrengsten.
Doordat de dienstverlening aan de bevolking van Geraardsbergen is gestegen uit zich dit in de cijfers van het jaarverslag. Ondermeer de stijging van het aantal bewoners van Geraardsbergen dat komt aankloppen voor hulp, de stijging van de financiële hulp aan de bevolking, de stijging van de zorgbehoevendheid en de toegediende zorgen aan de bewoners van de rusthuizen, de stijging van gestelde eisen van de overheid aan de OCMW’s zijn hier voorbeelden van.

Daartegenover staat dat de werkingsopbrengsten niet stijgen in verhouding tot de werkingskosten. Het OCMW vindt dat ze desondanks hun uitgebreide kwantitatieve en kwalitatieve dienstverlening op peil houden en kunnen uitbreiden.

De reële werkingsopbrengsten liggen 206.697 EUR lager dan de gebudgetteerde en de werkingskosten liggen 1.763.479 EUR lager dan de gebudgetteerde. Er zijn dus minder werkingsopbrengsten gerealiseerd dan gepland volgens het budget, maar ook de werkingskosten vallen lager uit dan de gebudgetteerde.

“Het resultaat van het boekjaar is uiteindelijk aanzienlijk beter dan wat vooropgesteld was in het budget. Dit is te wijten aan onze voortdurende kwantitatieve en kwalitatieve opvolging van deze kosten waar mogelijk.” aldus het OCMW.
“Dit neemt evenwel niet weg dat we ook naar de toekomst toe nauw moeten toezien op zowel de inkomsten als de uitgaven.
Beleidsmatig kunnen we dus stellen dat we een zeer strakke opvolging en beperking van de uitgaven verder moeten zetten en tevens onze zoektocht naar nieuwe inkomsten moeten handhaven.”

De volledige jaarrekening is terug te vinden op de webstek www.ocmwgeraardsbergen.be onder ‘Beleidsdocumenten: jaarrekening 2006’

 


Meer streeknieuws
uit Geraardsbergen hoor je ook elke dag op radio MIG in Geraardsbergen via fm 104.9. Heb je zelf nieuws te melden of organiseer je een activiteit? Mail onze redactie via info@radiomig.be.

 


Verder lezen

MIG

Enjoy The Music!

Nu op de radio

Titel

Artiest

Background