Volgens KWB ontbreekt het de stad Geraardsbergen aan een totaal gebrek aan stedenbouwkundige visie.

“Met de inplanting van sporthal de Veldmuis en de daarbij horende Finse piste en skatepiste, de ontmoetingsruimte zaal de Reep en het achterliggende natuurgebied had men prachtige mogelijkheden voor het ontwikkelen van een recreatiezone.” zegt Franceus.

KWB-Nederboelare klaagt reeds jaren de inplanting van verkeersbelastende bedrijven en winkelruimtes langsheen de Astridlaan aan. “Alsof dit nog niet genoeg is, zijn de werken gestart voor de bouw van een winkelcomplex Lidl op de oude terreinen van de voormalige garage De Bruyne en is er heeft Aldi een bouwaanvraag ingediend voor de inplanting van een winkelcomplex. Daarnaast zijn er ook plannen om op het voormalig terrein van garage Paeleman vier winkelpercelen te voorzien.” zegt Patrick Franceus van KWB.

Ook de veiligheid voor de zwakke weggebruiker op de Astridlaan is niet om naar huis te schrijven. Zo zijn er niet overal voetpaden langs de straat en de fietspaden zijn niet afgesloten van de rijweg. De oversteekplaatsen zijn niet verlicht en er ontbreekt een voetgangersoversteekplaats aan het kruispunt met de Zonnebloemstaat.

KWB-Nederboelare vreest dat, door de nieuwe inplantingen van nieuwe warenhuizen, de verkeersdrukte er niet zal op verminderen.

De vereniging is het beu dat de stad Geraardsbergen zich steeds verschuilt achter het argument dat de Astridlaan een gewestweg is en daardoor niets kan doen aan de situatie.

Volksvertegenwoordiger Guido De Padt heeft beloofd de problematiek aan te kaarten bij Vlaams volksvertegenwoordiger Vera Van der Borght.