Een werkloze dreigt zijn stempelgeld mis te lopen omdat de christelijke vakbond ACV eist dat de man eerst met zijn achterstallig lidgeld over de brug komt, alvorens zijn uitkering wordt doorgestort. Het gaat om een bedrag van 85,52 euro.

De man klopte aan bij het OCMW van Geraardsbergen, waar de maatschappelijk werker voorstelde dat het OCMW het lidgeld zou voorschieten om de werkloze uit de nood te helpen. "Een schande", zegt Kamerlid en lokaal OCMW-voorzitter Guido De Padt (Open Vld). "De vakbonden krijgen jaarlijks 160 miljoen euro van de overheid om de werkloosheidsuitkeringen uit te betalen. Het lidgeld wordt daar niet voor gebruikt. Dat de vakbonden nog steeds misbruik maken van hun machtspositie is ongehoord. Dreigen uitkeringen van de overheid achter te houden om leden onder druk te zetten lidgeld te betalen, kan niet."

Anderhalf jaar geleden kwam een gelijkaardig voorval aan het licht. Toenmalig minister van Werk Peter Vanvelthoven (sp.a) zei dat hij zulke praktijken niet zou tolereren. Zijn opvolgster Joëlle Milquet (cdH) wil