De Kruiswegstatie Prieels, een beschermd monument gelegen langs de Dendestraat in Geraardsbergen wordt met afbraak bedreigd. De aanpalende voormalige bakkerij in de Vredestraat is onlangs verkocht en volgens diverse bronnen heeft de nieuwe eigenaar plannen om het gebouw te slopen er een nieuw appartementsblok neer te planten.

"Deze natuurstenen statie is zwartgeblakerd, sterk gecorrodeerd en biedt een afzichtelijke en verwaarloosde indruk. Toch kan het een aantrekkelijk historisch rustpunt betekenen op weg naar de voormalige Sint-Adriaansabdij. Vermoedelijk verwijst de statie naar Joannes Prieels die schepen was in 1627,1631 en 1632." aldus geschiedkundige Jacques De Ro.

De Ro hoopt dat het stadsbestuur de nodige stappen zet om het stukje patrimonium te bewaren.