Er zijn dringende onderhoudswerken gepland aan de spooroverweg aan de Astridlaan van maandag 5 december tot en met vrijdag 9 december 2005. Voor het uitvoeren van deze werken is het noodzakelijk één rijstrook af te sluiten voor het verkeer. Op de andere strook zal het verkeer beurtelings worden doorgelaten door middel van verkeerslichten.