De Geraardsbergse geschied- en heemkundige kring Gerardimonium heeft een speciaal themanummer uitgebracht gewijd aan 175 jaar België.

Het speciale nummer kreeg de naam 'Geraardsbergen, 175 jaar geleden mee'. Het werk dat 68 pagina's telt, besteedt aandacht aan de invloed van de Belgische revolutie in Geraardsbergen en deelgemeenten.
Historicus Jacques De Ro schreef een bijdrage over de Belgische
omwenteling in de regio Geraardsbergen en heemkundige Freddy
De Chou publiceert de uitslagen van de eerste Belgische gemeenteraadsverkiezingen van 1830.

Het nummer kost 5 euro en is verkrijgbaar bij diverse boekhandels in Geraardsbergen.