Aan de aanlegsteiger van de Dender, gelegen tussen het Sas en het Zwembad, gaat men deze aanlegsteiger vergroten. Langs de andere zijde van de Denderwil de stad eveneens een tweede aanlegsteiger bouwen, gezien de bestaande aanlegsteiger geen plaats meer biedt voor plezierboten. Wanneer de werken van start gaan is nog niet geweten. Feit is dat er een tekort is aan aanlegplaatsen aan de Denderoever. De eigenaars van plezierboten vinden de aanlegsteiger ideaal omdat zij zeer dicht bij het centrum kunnen aanmeren.