Het ligt in de bedoeling van het stadsbestuur om een resterend stuk braakliggend grond gelegen op De Bleek, naast de Guilleminlaan, aan te leggen als parking. In totaal zouden er een 120-tal auto een standplaats hebben. Burgemeester De Padt noemt dit zeker geen slecht dossier, omdat de stad een tekort heeft aan parking en De Bleek niet zo ver is gelegen van de volle stadskern. De raad aanvaardde het ontwerp De Bleek.