De vissterfte op de Dender zou te wijten zijn aan een lozing van een private-zuiveringsinstallatie, stroomopwaarts de Dender, en niet aan de waterzuiveringsinstallatie van Aquafin. De vissterfte bleef beperkt tot een deel van de Dender, zodat de interventies van de brandweer beperkt bleven tot een strook van ongeveer 1 kilometer.

Niettegenstaande deze beperkte oppervlakte werd ongeveer een 400 kg vis afgeschept waarbij ook enkele snoeken van een lengte groter dan 80 cm zaten.

Er werd een PV opgesteld door Waters en Bossen. Ook werden er stalen genomen voor verder onderzoek.