De milieuverenging Stichting Omer Wattez gaat in beroep tegen de vergunning voor de aanleg van wachtbekkens in Geraardsbergen. De vereniging wil in de eerste plaats dat de bestaande overstromingsgebieden bewaard blijven en hersteld worden. Volgens de vzw gaat het ophogen en het volbouwen van die overstromingsgebieden onverminderd voort. In de Majoor Van Lierdelaan werden zes woningen afgebroken omdat ze steeds weer onder water liepen. Het steenpuin werd in een overstromingsgebied gestort waardoor de ruimte voor het overtollige water verloren gaat. Aan de andere kant van de Dender wordt dan weer duchtig bijgebouwd klaagt de Stichting Omer Wattez.
De aanleg van wachtbekkens is volgens de vzw geen oplossing bij de bron. Door de wachtbekkens gaan echter waardevolle natuurwaarden verloren en wordt de grond door het vervuilde beekwater ongeschikt voor de landbouw.