In de stedelijke muziekacademie van Geraardsbergen wordt gestart met een cursus circuskunsten. Geraardsbergen is daarmee de eerste gemeente in Vlaanderen die zo'n cursus aanbiedt. De cursus start in het komende schooljaar en er zullen twee leeftijdsgroepen gevormd worden: enerzijds de kinderen van zes tot twaalf jaar en anderzijds de jongeren boven de twaalf jaar en de volwassenen. Er komt een afdeling mime en een afdeling grondacrobatie. De cursus komt er op vraag van heel wat leerlingen die eerder een vakantiecursus circuskunsten hadden gevolgd en zich nu willen vervolmaken.