Het stadsbestuur van Geraardsbergen gaat de Vesten helemaal opknappen. Dat zal in verschillende fasen gebeuren, gespreid over enkele jaren. Eerst wordt het plein tussen het kruispunt met de Paardenmarkt met de Guilleminlaan en de Dierkosttoren aangepakt. Ook na die werken zullen er nog 48 gratis parkeerplaatsen beschikbaar blijven. Deze werken zullen in het najaar al starten en 600.000 euro kosten. In een tweede fase wil men de rest van de Vesten aanpakken maar dat zal een stuk duurder zijn. Geraardsbergen wacht nog wat af hoe de financiële situatie er volgend jaar zal uitzien.