Een 25-tal leden van de stedelijke jeugdwerkgroep hebben voor aanvang van de gemeenteraad deze avond geprotesteerd met allerlei slogans tegen de werkwijze van burgemeester-volksvertegenwoordiger Guido De Padt. In een open brief aan de gemeenteraadsleden wordt er door de manifestanten meer water gevraagd. De GROENEN zijn van oordeel dat het stadsbestuur kiest om de wateroverlastproblemen op te lossen met het aanleggen van wachtbekkens en dijken. Men wil echter dat men stopt met bebouwen en ophogen van overstromingsgebieden. Men verspilt overstroombare ruimte. Volgens de milieuwerkgroep verleende de stad allerlei vergunningen voor ophopingen en voor nieuwbouw in valleigebieden. Volgens burgemeester-volksvertegenwoordiger De Padt zijn het lasterrijke aantijgingen, naar aanleiding van de aanleg van dijken in Overboelare en Zandbergen. Wordt zeker vervolgd.