De bouw van een parkeertoren aan het station van Geraardsbergen komt er ten vroegste tegen 2022. Dat blijkt uit plannen van de NMBS en infrabel. De budgetten werden kortelings vastgelegd op de ministerraad. Naast de parkeertoren van 500 à 600 plaatsen, worden ook de perrons vernieuwd, komen er nieuwe luifels en komt er een voetgangersbrug met 5 liften. De bouw van de parkeertoren wordt voorzien tussen 2022 en 2025. Voor de perrons is het wachten tot ten laatste 2027.

Voor de parkeertoren is in 2020 al een bedrag voorzien van 1,09 miljoen euro voor de voorbereidende studies en de opmaak van het aanbestedingsdossier. De totale investering van de toren wordt geraamd op 13 miljoen euro en is voorzien tot 2025. Voor de perrons bedraagt het investeringsbedrag 12,5 miljoen euro.

Geraardsbergs burgemeester Guido De Padt reageert erg tevreden: "Wetende en beseffende hoeveel inspanningen dit heeft gekost en vooral hoe belangrijk dit dossier voor Geraardsbergen is, ben ik uiterst tevreden dat deze trein op het goed spoor staat. Belangrijkste punt is nu dat de verdere financiering verzekerd blijft (2021 en volgende). Ook daar zal ik mijn schouders onderzetten. Anderzijds laten we ook het dossier van de in slechte staat verkerende en onveilige perrons van Viane-Moerbeke niet los."