Het OCMW heeft twee brugfiguren aangeworven voor jonge kwetsbare gezinnen. Hun werking verloopt via Kind en Gezin. "Door preventief te werken, kunnen we de vragen sneller opvangen waardoor de zorg lichter en betaalbaarder wordt", zegt voorzitter David Larmuseau. Hij kondigt een Vervolgconferentie aan van de Rondetafel Kinderarmoede op 8 maart 2018.