"In een Arrest uit 2010 van het Hof van Beroep is een verbod opgelegd aan OCMW’s om de ganse bevolking te laten deelnemen aan een groepsaankoop. Het volstaat dat één mazoutleverancier naar de rechtbank trekt opdat het OCMW zou veroordeeld worden. Enkel de zeer grote leveranciers zullen immers een prijsverlaging kunnen aanbieden die een gespreide levering biedt van 6 maanden", zegt Van der Maelen.

Sp.a stelde samen met N-VA de OMCW-raad voor om zich enkel te richten op het doelpubliek van het OCMW: gezinnen die het moeilijk hebben om een bestelling van meer dan 500 liter te plaatsen. De VLD-CD&V meerderheid hield vast aan haar eigen voorstel waarin het OCMW een samen aankoop aanbiedt aan alle inwoners van de stad.

"Wij hopen er als OCMW toch in te slagen om de groep die anders niet aan de bak komt voor een korting, toch te laten mee genieten van de korting bij een gezamenlijke aankoop", reageert OCMW-voorzitter David Larmuseau (CD&V). "Hoe groter de participatie, ongeacht het inkomen, hoe groter de hoeveelheid en hoe scherper de prijzen. Het is het sociale aspect van deze actie die ik als voorzitter samen met leden van de raad van maatschappelijk welzijn wens te realiseren. De reactie van de heer Van Der Maelen valt dan ook heel zwaar te betreuren. Door het verspreiden van dergelijk reactie beoogt hij de kat bij de melk te zetten. Ik vind dit als voorzitter van het OCMW, die als missie heeft samen in actie voor een resultaat op maat, enorm betreurenswaardig!"