Vanavond werd het kartel CD&V - N-VA Geraardsbergen voorgesteld in zaal 't Groen Kruiske in Geraardsbergen. Voorzitster Marleen Flamand van CD&V Geraardsbergen en voorzitter Filip D'Hose van N-VA Geraardsbergen stelden er hun programmapunten voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2006 voor.

Het Vlaams kartel van CD&V/N-VA wil een volwaardig alternatief bieden en wil de komende zes jaar het verschil willen maken met de voorbije paarse legislatuur.

Beide partijen hebben alvast 10 gemeenschappelijke doelstellingen die men wil realiseren.

Zo wil men een veilig leefklimaat, een welzijnsbeleid dat de kansarmoede bestrijdt en het zorgaanbod uitbouwt.
Ook het uitbouwen van een reeks maatregelen die de lokale economie gevoelig versterkt en een aangenaam en betaalbaar leven in zowel het stadscentrum als in de deelgemeenten is belangrijk voor de twee partijen.

Een gezond financieel beleid en een daling van de belastingen, een actieve inspraak voor de bevolking en verenigingen (op het moment dat de beslissingen over hun dossiers nog niet zijn genomen) en een efficiëntere en klantvriendelijkere dienstverlening dringt zich, als beide partijen, in de Oudenbergstad op.

CD&V en NV-A willen verder een uitbouw van de sport- en cultuurinfrastructuur, vernieuwing van toerisme, een daadwerkelijke zorg voor het Geraardsbergs erfgoed en Geraardsbergen als Vlaamse stad actief profileren.

Kinderen en jongeren moeten in hun buurt meer kansen krijgen om zich te ontplooien, laagdrempelige initiatieven vanuit de jeugddienst voor de jongeren die niet aangesloten zijn en meer middelen voor de noden van de jeugdbewegingen horen tot de punten van het kartel.

Kortweg: Het kartel CD&V - NV-A wil van Geraardsbergen, indien de kiezer voor hen kiest, een veilige, zorgzame en bedrijvige stad met een gezond financieel beleid maken.