Begin 2004 sloot een bewoner van de Benedenstraat een buurtweg af die de verbinding maakte tussen de Benedenstraat en de Middenstraat te Zandbergen. Zo werd de BLOSO mountainbikeroute onbruikbaar, de bewoners waren hun wandelweg kwijt en vooral de 76-jarige boer Etienne en zijn 80-jarige zus Elmire die hun koeien langs dit wegeltje naar hun verder liggende weiden loodsten kwamen in de problemen te zitten.Samen met Groen! Geraardsbergen startte boer Etienne een petitie in de buurt en verzamelde méér dan 150 handtekeningen.

Boer Etienne Steenhout zal dit helaas niet meer meemaken, hij overleed een paar maanden terug. Zijn zus Elmire Steenhout hield voet bij stuk en begin deze week werd medegedeeld dat het Vredegerecht te Geraardsbergen voor hen een positieve uitspraak heeft gedaan omtrent het wegeltje.

Doorslag gevend in het vonnis was de verklaring van de omwonenden die de eis tot heropening van de buurtweg onderschreven, het kadasterplan waarop de baantje is aangeduid, een notariële akte uit 1938 waarop de voetweg wordt vermeld en de eerlijke vastberadenheid van Elmire en Etienne Steenhout.

Het vonnis is een maand na de bekendmaking uitvoerbaar, ongeacht of de tegenpartij hoger beroep aantekent of niet. Mochten zij niet overgaan tot het opruimen van de afsluiting dan moet de tegenpartij een schadevergoeding van 250 euro per dag betalen en kan de eiser een aannemer laten aanstellen welke de afsluiting wegruimt op de tegenpartij hun kosten.

Met aandrang wil Groen! Geraardsbergen de burgemeester van Geraardsbergen attent maken op het aanslepende dossier van de voetweg 43 aan de Vierwindenstraat. Ook dit dossier komt nu voor het Vredegerecht in Geraardsbergen.

Verder klaagt Groen! ook het En verder zijn er tal van andere trage wegen die de stad niet onderhoudt.