Sp.a gemeenteraadslid Bram De Geeter, haalde maandag sterk uit naar Open VLD in het nieuwsartikel dat wij publiceerden. Hij stelde dat het Unalproject een grote bedreiging zal vormen voor het handelscentrum, en dat de winkeliers recht hadden op een geruststellend antwoord van Open VLD, "de partij van de burgemeester" zei De Geeter.

Schepen van Economie en Tewerkstelling, Véronique Fontaine reageert: "Eerst en vooral is het nogal eigenaardig dat raadslid De Geeter nu over de problematiek van de Unalsite schrijft, terwijl hij vorige legislatuur zelf als schepen geen opmerkingen had over dit dossier. Maar blijkbaar zorgt de transitie naar de oppositie voor grote wijzigingen in zijn opinie… Wat de Unalsite zelf betreft, is het openbaar onderzoek voor het bouwdossier momenteel lopend." zegt Fontaine.

"Zeggen dat we als stadsbestuur “just talk” zijn, is totaal uit de boze. Ik vermoed dat raadslid De Geeter niet goed wakker was toen we begin deze legislatuur een volledig nieuwe handelsvisie op de gemeenteraad hebben goedgekeurd. Vanuit deze visie zijn we vertrokken om verschillende acties te ondernemen ter bevordering van ons handelscentrum." aldus Fontaine. "Ons eerste project is een project van drie jaar, waarbij de parkeerproblematiek wordt aangepakt. Naast het beter aanduiden van onze parkings en het plaatsen van extra fietsrekken, wordt ook het openbaar domein aangepakt."

"Daarna hebben we in samenwerking met het handelscentrum rond de promotie van Geraardsbergen als handelscentrum gewerkt. Wij als stad gaven een brochure uit, terwijl de handelaars een prachtige shoppingbag 'winkelen in Geraardsbergen' uitdeelden." voegt Fontaine er aan toe.

Een ander project dat momenteel lopende is, gaat over e-commerce en sociale media. Na een enquête over het gebruik van sociale media en e-commerce bij de handelaars en de horeca in Geraardsbergen, zou men momenteel bezig zijn met aangepaste opleidingen rond sociale media, en weldra zal rond een website worden gewerkt. In samenwerking met Unizo en WES zijn momenteel 13 handelaars bezig met het project commerciële inspiratie, waarbij zij ondersteund worden in de omzwaai naar modern en fun shoppen. Volgens Fontaine heeft dit totaal project tot doel om handelaars verder te steunen om de winkel van morgen te worden.

"Zoals reeds vermeld start dit jaar ook een project rond handelsversterking, via een centrummanager, die verder ons centrum gaat promoten." zegt schepen Fontaine. "Vanuit de stad steunen wij ook al jaren het handelscentrum, spreekbuis van de handelaars en horeca in Geraardsbergen. Ten slotte hebben wij ook een charter van Unizo ondertekend, waarin wij zeggen het handelscentrum te ondersteunen. Dit zijn zoals jullie kunnen zien geen loze worden, maar reële acties. Dit jaar komt ook het volledig parkeerbeleid en mobiliteit van het centrum op tafel, onder de vorm van een nieuw mobiliteitsplan." aldus Fontaine.

Ook de netheid van het centrum staat centraal, met de aanschaffing deze legislatuur van een speciale veegmachine die voetpaden gemakkelijker kan kuisen. 

"Dit zijn maar enkele van de nieuwe projecten waar de stad mee bezig is", zegt schepen Fontaine, "want ook onze vroegere projecten zoals bebloeming, kerst enz… blijven behouden. Rest mij enkel nog te melden dat in alle dossiers betreffende nieuwe handelsvestigingen, we de impact van dit op het centrum gaan bekijken en dit via een tool aangeboden door de provincie Oost-Vlaanderen. Dus zeggen dat we het centrum volledig in de kou gaan laten, is zeker niet waar." besluit schepen Véronique Fontaine. (AB)